หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 ไฟล์ใบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 <<< คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับรายงานจัว และมอบตัว ปีการศึกษา 2564

 

 

นักเรียนนำเสนอเผยแพร่ผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แนวทางปฏิบัติและการป้องกัน 
     
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) 
     
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 
     
วันแม่แห่งชาติ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการอาสากู้ชีพน้อย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
การอบรมสภานักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา "ผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เรียนรู้" ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพกิจกรรมบน Facebook
 

QR Code - Facebook โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)