หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ใต้อาหารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)  
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ชนะเลิศ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ชนะเลิศ ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางปนะเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ ม.1-ม.3

ภาพกิจกรรมบน Facebook
 

QR Code - Facebook โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)