.

 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

 
 
 

  หน้าหลัก    การจัดการความรู้ (KM) 
การจัดการความรู้ (KM)
 

KM องค์ความรู้ในการปฎิบัติงานตามจุดเน้นการงานอาชีพก้าวหน้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557

รงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

25. เศรษฐกิจพอเพียง.doc  ครูบุษยรัตน์ ตรีสัตย์

24  ออมทรัพย์   ครูกาญจนาด้วงชนะ

23.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน  ครูศิริจรรยา  นราเกตุ

22.ห้องสมุดมีชีวิต   ครูรวยรินทร์ สุขประเสริฐ

21. การจัดการองค์ความรู้  ครูรัตนาภรณ์ ทองผิว

20. 4 สูตรน้ำหมักชีวภาพ   ครูอาภรณ์ จุลสิกขี

19. มะนาวในบ่อซีเมนต์ ครูสุกัญญา นราเกตุ

18. การนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา ครูรสมล  ล่องอำไพ

17. สมุนไพรกำจัดแมลงตามแนวางเกษตรอินทรีย์ ครูศุภดิต ยุตดร

16. อาชีพเสริมทำรายได้ที่บ้าน ครูปรีญาพัชร  บุญสวาสดิ์

15. อาชีพในแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครูหนึ่งฤทัย รวมกลาง

14. เรียนอย่างไรให้ เก่ง ดี มีสุข ครูชัยกมล  สิงห์คุณ

13. เกษตรกรรมอาชีพที่มั่นคง ครูขนิษฐา  ขุนทองไทย

12.wเพาะเห็ดฟางสร้างรายได้  ครูวันวิสา เอนก

11. การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว ครูอุระสา สุหร่าย

10. ธุรกิจเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ครูพัทยา

9. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจของทุกอาชีพ  ครูพัทธวรรณ ขำศิริ

8. 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ครูขวัญใจ สุขจั่น

7. หลักปรัชญาเศรษฐกิจการดรียนสู่ความสำเร็จพอเพียงกับการทำงาน ครูอรสา  อ่างแก้ว

6. เคล็ดลับในการเรียนสู่ความสำเร็จ ครูประทุม สุขจั่น

5. คุณลักษณะของครูที่ดี ครูขวัญยืน  ผึ้งทอง

4. ครูยุค IT กับอนาคตของชาติ  ครูณัฐพล ชูทอง

3.ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ครูบุษยรัตน์ ตรีสัตย์

2. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ผอ สมศักดิ์  สุมน

1. การทำเห็ดหยอง ครูอาภรณ์

 

 
เมษายน 2562
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 23 เมษายน 2562
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.230.84.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 11,063,419
 
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
53 หมู่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel : 02- 4497411  Fax : 02- 4497412
Email : Bandontalumpuk2558@gmail.com